SATURDAY, JULY 4TH, 2015, WROCŁAW, POLAND

KALAMBUR / 21.30 HS

Ośrodek Teatru Otwartego "Kalambur" we Wrocławiu (Teatr Kalambur) – scena teatralna założona w roku 1957 przez absolwenta fizyki teoretycznej, asystenta na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego Bogusława Litwińca jako teatr studencki.

Teatr utworzony został częściowo w oparciu o zespół, który wcześniej tworzył spektakle teatru "Ponuracy", a później – zarzuciwszy teatr – rozpoczął w 1956 roku wydawanie czasopisma "Poglądy". Litwiniec wraz z polonistą Eugeniuszem Michalukiem zaproponowali im pod koniec 1957 roku wskrzeszenie zespołu teatralnego pod nową nazwą. Michaluk był szefem literackim teatru, Litwiniec zaś – reżyserem. W 1958 wystawiony został pierwszy spektakl "Konfiskata gwiazd"; teatr nie miał wówczas jeszcze własnej siedziby, sztukę wystawiono w Młodzieżowym Domu Kultury.

Obecnie przy ul. Kuźniczej 29a mieści się Art Café "pod Kalamburem", miejsce nieformalnych spotkań młodych twórców Wrocławia.


 ul. Kużnicza 29a 50-138 Wrocław Teatr Kalambur